top of page
Priser

Priserna gäller besiktning på land och provkörning i sjön samt ett skriftligt protokoll. Om endast en besiktning på land görs ligger priset ca: 25 % under ovanstående priser. Kostnad för inspektionslyft tillkommer och eventuella väntetider debiteras a 850:-/tim.

Priserna är en indikation på vad det brukar kosta. Givetvis är en enkelt utrustad skärgårdskryssare på 40 fot billigare än en 40 fots havskryssare med riklig utrustning. Även ålder och skick är utslagsgivande på prisbilden. En förutsättning är även att båten är urplockad och inte ”semesterpackad” vid besiktningstillfället.

Som medlem i BBR (Båtbesiktningsmännens Riksförening) utför jag besiktningar på segelbåtar tillverkade i plast. Tryggheten när du anlitar en besiktningsman som är ansluten till BBR är ansvarsförsäkringen samt att besiktningsmannen genomgått teoretiska och praktiska prov innan man auktoriseras av föreningen. Samtliga medlemmar genomgår uppdateringar och fortbildning löpande.

Vid en besiktning följer jag föreningens standard och sammanfattar i ett protokoll.

Protokollet innehåller följande rubriker

  • Botten och skrov utvändigt

  • Däck och utvändig utrustning

  • Invändig utrustning och inredning

  • El-installation och navigationsinstrument (dock ej fininställning, kontroll funktion endast)

  • Säkerhetsutrustning

  • Motor och motorinstallation okulärbesiktning

  • Provkörning med kontroller

  • Rigg (segelbåt)

 

Jag kontrollerar skrovet, kollar säkerhetsutrustning, rigg och motor. Jag gör fuktmätning av skrov och deck samt undersöker särskilt känsliga punkter så som kölinfästning, motorinstallationer, rigg och genomföringar.

 

Besiktningen sammanställs i ett skriftligt protokoll där man får en överblick och helhetsbedömning av båten.

Vid försäljning eller köp kan det vara bra att ha en opartisk besiktningsman som besiktigar båten. Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt enligt konsument köplagen.

SEGELBÅTSBESIKTNING

20-25 fot   4200 – 5750
25-30 fot   5750 – 6300
31-35 fot   6800 – 8400
36-40 fot   8700 – 10800
40-45 fot   10800–13300
45-50 fot   13300-16800

50 fot+ och flerskrovsbåtar     Begär offert

Minidebitering 3000:- 

Tillägstjänster:

- Ultraljudsmätning

- Inspektion med fiberoptisk kamera 

Resekostnader tillkommer med 660:-/tim. och 8,40:-/Km.

Samtliga priser är inklusive moms.

Ladda ner Information och regler vid besiktning.

BBR är en branschförening som arbetar med de problem och frågor som uppstår kring båtbesiktning, utreder krav som ställs mot dess medlemmar samt bedriver vidareutbildning av sina medlemmar.

För att få bli medlem i BBR krävs att man genomgår ett teoretiskt prov och flera provbesiktningar. En provbesiktning går till så att en båt, vilken redan är besiktigad av en auktoriserad besiktningsman besiktigas av den som söker auktorisation. Om han missar ett antal väsentliga fel och brister blir han underkänd och får inte bli medlem i BBR. Om felet inte är så allvarligt får han göra om besiktningen.

I bedömningen för auktorisation och medlemskap i BBR bedöms även integritet och personlighet. Detta är extra viktigt för en besiktningsman eftersom arbetet är så beroende av personkontakter och att parterna får förtroende för varandra. Auktorisationen gäller tillsvidare.

bottom of page