top of page

Den flygande holländaren & räddaren i nöden!

 

Som holländare är jag stolt över att komma från ett land med en lång nautisk historia och en stor båtbyggartradition. Detta är något som känns medfött och speglas i varje installation eller reparation jag gör.

Jag älskar sjön och båtar och att få vara del av att förverkliga någons dröm och fritidsintresse känns helt underbart. 

 

I 8 år jobbade jag på Bavia Yacht AB, Sveriges generalagent för Bavaria båtar. 2013 startade jag STHLM Marine Partner.

 

Under 2017 utbildade jag mig till att kunna utföra auktoriserade besiktningar på segelbåtar.

STHLM MARINE PARTNER

En partner för både privatpersoner och företag som utför professionella installationer, reparationer och underhåll på fritidsbåtar.

 

En partner för dig som båtägare som vill vara i trygga händer för att försäkra sig av en lyckad båtsäsong.

 

Jag finns där när behovet är som störst och kapaciteten och kompetensen saknas.

MITT ARBETSSÄTT

Med fokus på kvalité och estetik, och i kombination med stor erfarenhet av funktionalitet, utförs varje jobb som om din båt vore min egen.

 

Varje båt är unik och ofta får man kompromissa. Genom en kreativ inställning och kännedom om materialer och produkter som finns på marknaden brukar jag kunna komma fram till passande lösningar.

 

För att möta just dina behov och önskemål har jag ett stort nätverk i branschen. Samarbetet med utvalda leverantörer och kollegor garanterar dig hållbara lösningar och resultat efter de högsta kraven.

Aluminium nitad livbåt
MILJÖPOLICY
MILJÖPOLICY

 

Jag driver ett serviceföretag som arbetar med fritidsbåtar och verksamheten innebär en viss miljöpåverkan. Strävan är därför att förebygga föroreningar och minska miljöpåverkan så långt det är ekonomiskt och tekniskt rimligt. För att ständigt minska miljöpåverkan ser jag till:

 

  • Att ha goda kunskaper inom miljöarbete och vilken miljöpåverkan verksamheten har samt följa gällande miljölagstiftning och andra krav men har som mål att överträffa dessa lagar, förordningar och övriga bestämmelser.

 

  • Se till att uppfylla lagar och förordningar samt arbeta i förebyggande syfte.

 

  • Se till att välja leverantörer med en så bra miljöpolicy som möjligt och använda miljömärkta produkter i verksamheten.

  • Återvinner och sopsorterar så mycket som möjligt, genom att källsortera och lämna avfall till återvinningscentral liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt. Se till att förbättra hantering av återvinningsbara restprodukter. Alla resurser i avfallet ska tillvaratas såsom förpacknings material.

  • Jag åtar mig att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter. Jag strävar efter att släppa ut så lite kemikalier som möjligt och uppmanar mina kunder och kollegor att göra likaså.

STHLM Marine Partner stöder: 
3371.jpg
SAMARBETSPARTNERS & LEVERANTÖRER
byggplast.jpeg
bottom of page