Ankarspelsmontage

Ett Engbo ankarspel monterades på en Nauticat 311