Byte av trasig ruta

Limning och fogning av ny skrovfönster.